Sunday, September 27, 2015

Finnish at work

This is a post written by my students! I gave them a list of different situations at work and asked them to think what to say in Finnish. Here's what they came up with:

When you didn't understand something:

 • Voisitko neuvoa minulle, kuinka tämä tehdään? - Could you advise me how this is done? (Spoken language: Voisiksä neuvoa mulle, kuinka tää tehään?)
 • Anteeksi, mutta voisitko selittää, mitä tarkoitat? - Excuse me, but can you explain what you mean? (Spoken language: Voisiksä selittää mitä sä tarkotat?)
 • Anteeksi, voisitko toistaa? - Excuse me, can you please say it again? (Spoken language: Voisiksä sanoa uudelleen?)
 • En ymmärtänyt tehtävää. Voitko selittää sen uudelleen? - I didn't understand the task. Can you please explain it again? (Spoken language: Mä en ymmärtänyt. Voiksä selittää uudelleen?)

Disagreeing:

 • Mielestäni tämä asia pitäisi tehdä eri tavalla.- In my opinion, this thing should be done differently. (Spoken language: Mun mielestä tää juttu pitäis tehä eri tavalla.)
 • Anteeksi, mutta voinko sanoa jotain? Sinä teit tuon väärin. - Excuse me, but can I say something? You did that wrong. (Spoken language: Anteeks mutta saanko mä sanoa jotain? Sä teit ton väärin.)
 • Oletko varma että se tehdään noin? - Are you sure that it's done like that? (Spoken language: Ooksä varma, et se tehään noin?)

Complaining:

 • Sinä olet aina myöhässä. Sinun pitäisi tulla ajoissa. - You are always late. You should come on time. (Spoken language: Sä oot aina myöhässä. Sun pitäis tulla ajoissa.) 
 • Voisitko tulla ajoissa töihin?- Can you please come to work at in time? (Spoken language: Voisiksä tulla ajoissa töihin?)

 What to say when your friend isn't feeling well:

 • Onko kaikki hyvin? - Is everything okay? (Spoken language: Onks kaikki hyvin?)
 •  Voinko auttaa jotenkin? - Can I help you somehow? (Spoken language: Voinksmä auttaa jotenki?)