Monday, February 19, 2018

10 reasons to sign up for a women's weekend in Finnish


Oletko nainen? Asutko Suomessa tai melko lähellä? Osaatko jo ainakin vähän suomea? Haluaisitko oppia lisää?

The goal of this post is to persuade you to sign up to my Women's weekend in Tampere, a super fun weekend full of Finnish, eating and excercising. Ideally, you will also sleep well and make new friends, and enjoy a wonderful spring weather while admiring the beautiful lake views.

These are my top 10 reasons for you to sign up:

 1. Voit unohtaa kaikki työ- ja kotiasiat ja keskittyä vain itseesi. 
 2. Tutustut uusiin ihmisiin ja ehkä uuteen kaupunkiinkin.
 3. Voit tulla yksin tai ehdottaa viikonloppua myös ystävillesi tai sukulaisillesi.
 4. Sinun ei tarvitse laittaa ruokaa kolmeen päivään.
 5. Opit, mitä sinun kannattaa tehdä kuntosalilla.
 6. Opit oikean sauvakävelytekniikan. 
 7. Kiinteydyt, vahvistut ja venyt. 
 8. Rohkaistut käyttämään suomea. 
 9. Jos haluat, voit saada henkilökohtaisia vinkkejä suomen kielen opiskeluun.
 10. Voit olla yhteydessä opettajaan myös ennen viikonloppua ja suunnitella itsellesi tehokkaan itseopiskelupaketin.

Translations after the programme. (Click on the top right corner to make it bigger.) 1. Voit unohtaa kaikki työ- ja kotiasiat ja keskittyä vain itseesi.  - You can forget all the things you have going on at work or at home, and just concentrate on yourself.
 2. Tutustut uusiin ihmisiin ja ehkä uuteen kaupunkiinkin. - You'll get to know new people and perhaps also a new city.
 3. Voit tulla yksin tai ehdottaa viikonloppua myös ystävillesi tai sukulaisillesi. - You can come alone, or suggest the weekend also for your friends or family members. 
 4. Sinun ei tarvitse laittaa ruokaa kolmeen päivään. - You don't have to cook for three days.
 5. Opit, mitä sinun kannattaa tehdä kuntosalilla. - You'll learn what you should do at the gym. 
 6. Opit oikean sauvakävelytekniikan. - You'll learn the right way to Nordic walking.  
 7. Kiinteydyt, vahvistut ja venyt.  - You'll become firmer, stronger and more flexible.
 8. Rohkaistut käyttämään suomea.  - You'll be encouraged to use more Finnish.
 9. Jos haluat, voit saada henkilökohtaisia vinkkejä suomen kielen opiskeluun. - If you want, you can get personal tips about learning Finnish. 
 10. Voit olla yhteydessä opettajaan myös ennen viikonloppua ja suunnitella itsellesi tehokkaan itseopiskelupaketin. - You can be in touch with the teacher beforehand and plan an effective self-studying plan. 

Read more about the weekend and sign up by emailing hanna.mannikkolahti@gmail.com. You can also listen to my podcast about the same topic:

p.s. Jos teet töitä suomeksi, sinun kannattaa kertoa viikonlopusta esimiehellesi. Firma voi ehkä maksaa! - If you work in Finnish, you should tell your boss about the weekend. Perhaps the company will pay!

.............................

About the author of this blog:  

My name is Hanna Männikkölahti, and I am a native Finn who gives private lessons via Skype and simplifies books into easy Finnish. Please leave a comment, if you have something to ask about Finnish.

No comments: