Sunday, April 20, 2014

Ordinal numbers in Finnish

Are you already really, really good with numbers in Finnish? How about the ordinal numbers, and the way they change?

The ordinal numbers:

 1. ensimmäinen = eka in spoken language
 2. toinen = toka in spoken language
 3. kolmas
 4. neljäs
 5. viides
 6. kuudes
 7. seitsemäs
 8. kahdeksas 
 9. yhdeksäs 
 10. kymmenes
 11. yhdestoista
 12. kahdestoista
   20. kahdeskymmenes
   25. kahdeskymmenesviides
   31. kolmaskymmenesensimmäinen

 • Tämä oli mun ensimmäinen kerta! - This was my first time!
 • Oliko se sun kolmas vai neljäs maraton? - Was it your third or fourth marathon?

Adding the case endings:


The stems change quite a bit when you add the case endings:

 1. ensimmäise-  
 2. toise- 
 3. kolmanne- 
 4. neljänne-  
 5. viidenne-
 6. kuudenne-
 7. seitsemänne-
 8. kahdeksanne-
 9. yhdeksänne-
 10. kymmenenne-

 • Minä asun ensimmäisessä kerroksessa. - I live on the first floor.
 • Mä hyppäsin toisesta kerroksesta! - I jumped from the second floor!
 • Hän tuli kilpailussa kolmanneksi. - He became third in the competition.
 • Mun poika on neljännellä luokalla. - My son is in the fourth grade. 

The unchangeable toista


Numbers 11-19 are interesting: toista doesn't change, but you should you add the case ending only in the middle!

 • Minä asuin ennen yhdennessätoista kerroksessa. - I used to live in the eleventh floor.
 • Olin iloinen kahdennestatoista sijasta. - I was happy about the twelwth place. 

With bigger numbers, no matter how long the number, you have to put the ending after each part:

 • Asun kahdennessakymmenennessäviidennessä kerroksessa. - I live on the 25th floor. 

Notice that the illative and essive cases take the strong grade:

 • Kävellään neljänteen kerrokseen. - Let's walk to the fourth floor. 
 • Anteeksi, mutta minä olin jonossa kolmantena. - Excuse me, but I was (as) the third in line.


The partitive case


The partitive case is made from the nominative, following the regular noun type rules:
 1. ensimmäistä
 2. toista
 3. kolmatta
 4. neljättä
 5. viidettä
 6. kuudetta
 7. seitsemättä
 8. kahdeksatta
 9. yhdeksättä
 10. kymmenettä
 11. yhdettätoista
 12. kahdettatoista
   20. kahdettakymmenettä
   25. kahdettakymmenettäviidettä
   31. kolmattakymmenettäensimmäistä

 • Älä koskaan valitse ensimmäistä ehdokasta. - Never choose the first candidate. 
 • Maistetaanko tätä neljättä kakkua? - Shall we taste this fourth cake?

Dealing with the big numbers:


Of course, not even us native Finns enjoy declining the big numbers. At least I tend to avoid them by using sentence structures that allow the use of nominative:

So, instead of this:
 • Hän tuli kahdenneksikymmenenneksikuudenneksi. - He became twentysixth.

I'd say this:
 • Hän oli kahdeskymmeneskuudes. - He was the twentysixth. About the author of Random Finnish Lesson: 


My name is Hanna Männikkölahti. I am a professional Finnish teacher who gives private online lessons and simplifies books into easy Finnish. Please read more in www.linktr.ee/hannamannikkolahti and follow this blog, if you want to be the first one to know when I post something new. 

2 comments:

Anonymous said...

Kiitos paljon blogista! Kun ei ole kirjoittanut vielä, sitten olisi hyvää lukea myös tälläisistä puhekielen (?) numeroista: neljännesvuosisata = 25 vuotta, toistakymmentä vuotta =... etc

Random Finnish Lesson / Hanna Männikkölahti said...

Kiitos lisäyksestä! PUOLItoista (= 1,5) on myös hyvä.