Saturday, March 30, 2019

Long adjectives in Finnish

Here's a random list of Finnish adjectives that have two (or three) parts and end with -inen. How many of them do you know?

 1. ainutlaatuinen
 2. ajankohtainen
 3. ala-arvoinen
 4. alkuperäinen
 5. epätodennäköinen
 6. hienovarainen
 7. kaksinkertainen
 8. kaksimielinen
 9. kaksikielinen
 10. kansainvälinen
 11. keinotekoinen
 12. keskinkertainen
 13. maailmanlaajuinen
 14. monikielinen
 15. monimutkainen
 16. monipuolinen
 17. määrätietoinen
 18. samanikäinen
 19. pahanmakuinen
 20. tarkkanäköinen
 21. todennäköinen
 22. vakavamielinen
 23. vanhanaikainen
 24. vastenmielinen
 25. välimerellinen
 26. väkivaltainen
 27. yhteistyökykyinen
 28. yksinkertainen
 29. yksiselitteinen
 30. yksimielinen
 31. ylimääräinenHere are the translations:

 1. ainutlaatuinen - unique (ainut + laatu) 
 2. ajankohtainen - current, contemporary (aika + kohta + inen)
 3. ala-arvoinen - inferior, substandard (ala + arvo)
 4. alkuperäinen - original (alku + perä)
 5. epätodennäköinen - unlikely (epä + tosi + näkö)
 6. hienovarainen  - subtle (hieno + vara)
 7. kaksinkertainen - double (kaksi + kerta)
 8. kaksimielinen - indecent (kaksi + mieli)
 9. kaksikielinen - bilingual (kaksi + kieli)
 10. kansainvälinen - international (kansa + väli)
 11. keinotekoinen - artificial (keino + teko) 
 12. keskinkertainen - mediocre (keski + kerta)
 13. maailmanlaajuinen - global (maailma + laaja)
 14. monikielinen - multilingual (moni + kieli)
 15. monimutkainen - complex  (moni + mutka)
 16. monipuolinen - versatile (moni + puoli)
 17. määrätietoinen - determined (määrä + tieto)
 18. samanikäinen - same age (sama + ikä)
 19. pahanmakuinen - bad tasting, unsavory (paha + maku)
 20. tarkkanäköinen - insightful (tarkka + näkö)
 21. todennäköinen - likely (tosi + näkö)
 22. vakavamielinen - serious-minded (vakava + mieli)
 23. vanhanaikainen - old-fashioned (vanha + aika)
 24. vastenmielinen - repulsive, disgusting (vasten + mieli)
 25. välimerellinen - Mediterranean (väli + meri)
 26. väkivaltainen - violent (väki + valta)
 27. yhteistyökykyinen - co-operative (yhteis + työ + kyky)
 28. yksinkertainen - simple (yksi + kerta)
 29. yksiselitteinen - uniequivocal (yksi + selittää)
 30. yksimielinen - unanimous (yksi + mieli)
 31. ylimääräinen - extra (yli + määrä)

väli + aika + inen = väliaikainen 
väliaikaiset portaat = temporary steps 


Useful posts:


About the author of Random Finnish lesson: 


My name is Hanna Männikkölahti. I am a professional Finnish teacher who gives private online lessons and simplifies books into easy Finnish. Please read more in www.linktr.ee/hannamannikkolahti and follow this blog, if you want to be the first one to know when I post something new. 

No comments: