Tuesday, November 18, 2014

How to use the Finnish verb 'tarvita'

The verb tarvita is a bit confusing. It is used in two different sentence types, and its conjugation is different in written and spoken language.

1.  Tarvita = to need something 


The four important forms are tarvita, tarvitsen, tarvitsin and tarvinnut.
The standard Finnish conjugation goes like this: 

 • Minä tarvitsen - I need
 • Sinä tarvitset - You need
 • Hän tarvitsee - S/he needs
 • Me tarvitsemme - We need
 • Te tarvitsette - You need
 • He tarvitsevat - They need

However, in spoken language, it goes like this:


 • Mä tarviin 
 • Sä tarviit
 • Se tarvii
 • Me tarvitaan
 • Te tarviitte
 • Ne tarvii

Or like this: 


 • Mä tartten
 • Sä tarttet
 • Se tarttee
 • Me tarttetaan
 • Te tarttette
 • Ne tarttee
Example sentences with tarvita

First the official form, then spoken language.

 • Mä tarvitsen rahaa. Mä tarviin rahaa. Mä tartten rahaa. - I need money. 
 • Mitä sä tarvitset? Mitä sä tarviit? Mitä sä tarttet?  - What do you need?
 • Tarvitsetko apua? Tarviiksä apuu? Tartteksä apuu?  - Do you need help?
 • Minä en tarvitse sinua. Mä en tarvii sua. Mä en tartte sua.  - I don't need you.
 • Me emme tarvinneet mitään. Me ei tarvittu mitään. - We didn't need.


An interesting spoken language detail about tarvita


The past tense is kind of tricky as the mä tarviin expression doesn't seem to have a positive past tense, or it is the same as the present:

 • Present: Minä tarvitsen
 • Past:  Minä tarvitsin 

 • Present: Mä tartten
 • Past:  Mä tarttin

 • Present: Mä tarviin 
 • Past:  Mä tarviin

Therefore, people often use the forms of tarttea in the past tense.

 • Se tartti mun apua. - He needed my help. (Hän tarvitsi apuani in standard Finnish.)

        

2. Use tarvita when you don't have to do something.


 • Minun pitää mennä. Mun pitää mennä. - I have to go. 
 • Minun ei tarvitse mennä. Mun ei tarvii mennä. - I don't have to go. 
 • Meidän piti lähteä. - We had to leave. 
 • Meidän ei tarvinnut lähteä. - We didn't have to go.   

You can read more about the structure in my post about having to do something in Finnish. 
   

About the author of Random Finnish Lesson: 


My name is Hanna Männikkölahti. I am a professional Finnish teacher who gives private online lessons and simplifies books into easy Finnish. Please read more in www.linktr.ee/hannamannikkolahti and follow this blog, if you want to be the first one to know when I post something new. 

5 comments:

Paul Hopkins said...

Typo here I think Hanna:

Sinä tarvitsen - You need

Hanna said...

Ok, kiitos. Korjasin. ☺

lahtelnet.blogspot.com said...

Kiitoksia paljon. ❤️

Anonymous said...

Minun ymmärtääkseni myös "minun tarvitsee" -muoto on ok, vaikka jostain syystä hoetaankin aina tuota kielteistä muotoa siitä. Jonkun mielestä tuo on puhekieltä, mutta itse en ole pitänyt sitä puhekielenä. Tuntuisi oudolta, jos kielteinen muoto olisi kirjakieltä, mutta myönteinen muoto äkillisesti puhekieltä. Esim. "ihmisen tarvitsee syödä vitamiineja" on inasen eri asia mielestäni kuin "ihmisen täytyy syödä vitamiineja".

Anonymous said...

Mä oon kylläkin tottunu muotoihin mä tarvin, sä tarvit, hän tarvii, en tarvi, et tarvi, ei tarvi. Musta toi pitkä muoto kuulostaa jotenkin väärältä.