Wednesday, January 10, 2018

Common synonyms in Finnish

Here's a list of words that you might not know although you probably know the more common synonyms or the words that mean almost the same. I'd say that you are more likely to see some of  these words in texts than hear them in everyday speech as they tend to be a bit old-fashioned, a bit fancier, or just longer than the synonyms. 


How many of these you already know?


 1. ainoastaan
 2. aivan
 3. ajoittain
 4. alati
 5. edullinen
 6. ei milloinkaan
 7. ensi tilassa
 8. hieman
 9. hiljan, hiljattain
 10. jalkine
 11. jälleen
 12. kelpo
 13. kenties
 14. keskeinen
 15. liki
 16. lähes
 17. mahdollisesti
 18. mikäli
 19. miltei
 20. niinikään 
 21. pelkästään
 22. päähine
 23. runsaasti
 24. seikka
 25. sillä
 26. sillä haavaa
 27. taannoin
 28. tovi
 29. tyyris
 30. tyystin
 31. vailla
 32. varsin
 33. vastikään
 34. vauras
 35. vuode
 36. välittömästi
 37. yhä
 38. yksinomaan

Here are the synonyms:


 1. ainoastaan = vain
 2. aivan = ihan
 3. ajoittain = joskus
 4. alati = aina
 5. edullinen = halpa
 6. ei milloinkaan = ei koskaan
 7. ensi tilassa = niin pian kuin mahdollista
 8. hieman = vähän
 9. hiljan, hiljattain = vähän aikaa aikaisemmin
 10. jalkine = kenkä
 11. jälleen = taas
 12. kelpo = hyvä, kunnollinen
 13. kenties = ehkä
 14. keskeinen = tärkeä
 15. liki = lähellä, lähelle
 16. lähes = melkein
 17. mahdollisesti = ehkä
 18. mikäli = jos
 19. miltei = melkein
 20. niinikään = myös
 21. pelkästään = vain
 22. päähine = hattu, lakki, pipo, myssy
 23. runsaasti = paljon
 24. seikka = asia
 25. sillä = koska
 26. sillä haavaa = sillä aikaa
 27. taannoin = viime aikoina
 28. tovi = hetki
 29. tyyris = kallis
 30. tyystin = täysin
 31. vailla = ilman 
 32. varsin = melko, aika
 33. vastikään = juuri
 34. vauras = rikas
 35. vuode = sänky
 36. välittömästi = heti
 37. yhä = vielä, edelleen
 38. yksinomaan = vain


Here are the translations:


 1. ainoastaan = vain = only
 2. aivan = ihan = exactly
 3. ajoittain = joskus = sometimes
 4. alati = aina = always
 5. edullinen = halpa = cheap
 6. ei milloinkaan = ei koskaan = never
 7. ensi tilassa = niin pian kuin mahdollista = as soon as possible
 8. hieman = a little
 9. hiljan, hiljattain = vähän aikaa aikaisemmin = recently
 10. jalkine = kenkä = a shoe
 11. jälleen = taas = again
 12. kelpo = hyvä, kunnollinen = good, decent
 13. kenties = ehkä = maybe
 14. keskeinen = tärkeä = important
 15. liki = lähellä / lähelle = close
 16. lähes = melkein = almost
 17. mahdollisesti = ehkä = possibly/maybe
 18. mikäli = jos = if
 19. miltei = melkein = almost
 20. niinikään = myös = also
 21. pelkästään = vain = only
 22. päähine = any kind of hat
 23. seikka = asia = a thing, a matter
 24. runsaasti = paljon = a lot
 25. sillä = koska = because
 26. sillä haavaa = sillä aikaa = at that time
 27. taannoin = viime aikoina = recently
 28. tovi = hetki = a moment
 29. tyyris = kallis = expensive
 30. tyystin = täysin = completely
 31. vailla = ilman = without
 32. varsin = melko, aika = quite, rather
 33. vastikään = juuri = just
 34. vauras = rikas = rich, wealthy
 35. vuode = sänky = a bed
 36. välittömästi = heti = immediately
 37. yhä = vielä, edelleen = still
 38. yksinomaan = vain = only

About the author of Random Finnish Lesson: 


My name is Hanna Männikkölahti. I am a professional Finnish teacher who gives private online lessons and simplifies books into easy Finnish. Please read more in www.linktr.ee/hannamannikkolahti and follow this blog, if you want to be the first one to know when I post something new. 

3 comments:

Anonymous said...

kiitos tästä ! Tosi hyödylliset sanat !

Anonymous said...

kIITOS!!

Anonymous said...

vuode = sänky, siis vuodesänky onko sänkysänky vai vuodevuode? ��