Wednesday, October 2, 2019

Finnish words beginning with ÄÄN

Ääni is a sound, a voice, a noise and a vote. How about these ones?

 1. lukea ääneen
 2. äänekäs
 3. äänestys
 4. äänestää
 5. äänetön
 6. äänihuulet
 7. äänikirja
 8. äänioikeus
 9. äänite
 10. äänittää
 11. äänitys
 12. äännellä
 13. äännähtää

Translations after this picture about all my easy Finnish novels so far:


Read more about the novels in 
www.hannamannikkolahti.com.

Käännökset - Translations:


 1. lukea ääneen - to read aloud
 2. äänekäs - loud
 3. äänestys - a voting, a ballot 
 4. äänestää - to vote
 5. äänetön - silent, mute
 6. äänihuulet - vocal cords
 7. äänikirja - an audio book
 8. äänioikeus - the right to vote
 9. äänite - a record
 10. äänittää - to record
 11. äänitys - the act of recording
 12. äännellä - to utter, to vocalize, make sounds 
 13. äännähtää - to make one sound (a person or an animal). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

About the author of this blog:

My name is Hanna Männikkölahti, and I am a native Finn who gives private lessons via Skype and simplifies books into easy Finnish. Please leave a comment, if you have something to ask about Finnish or novels in easy Finnish.


Lue lisää selkokirjoistani: www.hannamannikkolahti.com


No comments: