Tuesday, March 30, 2021

How to be exhausted and burdened in Finnish


 • Väsyä is to get tired.
 • Väsynyt is tired.
 • Väsyttää is to make someone tired


Here are some useful words when you are more than tired:


 1. uuvuttaa - to exhaust
 2. uuvuttava - exhausting
 3. uupunut - exhausted
 4. uupumus - exhaustion
 5. työuupumus - burnout
 6. kuormittaa - to burden (kuorma = a load, a burden)
 7. kuormittava - burdening
 8. kuormittunut - burdened
 9. ylikuormittunut - overladen
Here's how to use them in a sentence: 


 • Olen uupunut tähän kaikkeen. - I'm exhausted with all this.  
 • Viime viikko oli todella uuvuttava. - Last week was really exhausting.
 • Älä uuvuta itseäsi. - Don't exhaust yourself. 
 • Hän kärsii työuupumuksesta. - He is suffering from burnout.
 • Hänellä on kuormittava työ. - She has a burdening job. 
 • En haluaisi kuormittaa häntä. - I wouldn't want to burden her. 
 • Kaikki ylimääräiset kokoukset kuormittavat minua. - All the extra meetings are burdening me. 
 • Aivoni ovat ylikuormittuneet kaikista näistä kysymyksistä. - My brain is overladen with all these questions.

Lue lisää: 
About the author of this Random Finnish lesson: 


My name is Hanna Männikkölahti. I am a professional Finnish teacher who gives private online lessons and simplifies books into easy Finnish. Please read more in www.linktr.ee/hannamannikkolahti and follow this blog, if you want to be the first one to know when I post something new. 

No comments: