Thursday, August 12, 2021

Malka Gotthilf ja Luovasti suomea - Creatively Finnish

Tänään minulla on kirjoittajavieraana Malka Gotthilf. 
Olen viestitellyt hänen kanssaan sosiaalisessa mediassa, 
mutta ehkä tapaamme pian kasvokkain, 
koska hänkin asuu Jyväskylässä. :)


Kuka olet? 


Olen suomen kielen opettaja Jyväskylästä. 
Valmistuin monialaiseksi kieliasiantuntijaksi (FM) 
vuoden 2021 kesällä. 
Opintojeni aikana suoritin vaihto-opinnot 
Pietarin valtiollisessa yliopistossa Venäjällä 
sekä Greifswaldin yliopistossa Saksassa. 

Olen opettanut suomea sekä yksityisesti 
että kurssien muodossa melkein 4 vuotta, 
joista omalla toiminimellä (Gotthilf Productions) noin vuoden. 

Valmennan säännöllisesti YKI-testeihin erinomaisella lopputuloksella:
pystyn tarjoamaan 95 % todennäköisyyden YKI-testin läpäisemiselle. 
Puhun äidinkielenäni suomea ja venäjää, 
myös saksa ja englanti ovat erinomaisella tasolla.

Kenelle opetat suomea? 


Tällä hetkellä asiakaskuntani on ”vauvasta vaariin”,
eli opetan sekä kouluikäisille lapsille että aikuisille.
Pääosin olen opettanut venäjänkielistä porukkaa,
mutta myös muunkielinen asiakas on tervetullut. 

Miten opetat suomea? 


Lähtökohtaisesti opetan suomea asiakkaan toiveiden mukaisesti.
Jos asiakas toivoo oppikirjan mukaista opetusta, 
se on mahdollista. 
Itse tykkään enemmän opetuksesta, 
jossa voin hyödyntää luovia opetustapoja. 
Oppitunneillani on teoriaa, kirjallisia sekä suullisia tehtäviä, 
laulamista ja meditaatio- sekä liikuntaharjoituksia. 

Materiaalini ovat aina ajan tasalla, 
ja mukautan niitä vastaamaan asiakkaan tarpeita.
Opetuksen alussa asiakas tekee testin, 
joka auttaa selvittämään hänen kielitasonsa. 

Jokainen oppii eri tavalla: 
joku muistaa paremmin kuunnellessaan,
kun taas toisille kuvat ja värit helpottavat oppimista. 
Otan tämänkin työssäni huomioon. 
Tilanteet, joissa näen asiakkaani oivaltavan asioita,
ovat niitä, joiden takia teen tätä työtä.

Miksi teet tätä työtä?


Rakastan luovaa työtä, 
jossa pääsee kommunikoimaan ihmisten kanssa, 
ja opettajan työ on juuri sellaista! 
Kun näen opiskelijoiden motivoituneet kasvot
ja kuulen heidän puhuvan suomea, 
koen päiväni onnistuneeksi.



Malka Gotthilf

“Language is the road map of a culture.” (Chaman I. Banga, 2015)


Who are you?


I am a Finnish language teacher from Jyväskylä. I graduated as a languge specialist (MPhil) in the summer of 2021. During my studies, I completed exchange studies at St. Petersburg State University in Russia and at the University of Greifswald in Germany. I have been teaching Finnish both privately and in the form of courses for almost 4 years, one year of which I have been working under my own company name (Gotthilf Productions). I regularly prepare for YKI tests with an excellent result: I am able to offer a 95% probability of passing the YKI test. I speak Finnish and Russian as my mother tongues, German and English are also at an excellent level. 

Who do you teach Finnish to?


Currently, I teach both school-age children and adults. I have mainly taught Russian-speaking clients, but a client with another language is also welcome.

How do you teach Finnish? 


I teach Finnish according to the client's wishes. If the client wants me going by the textbook, it is possible. Personally, I like teaching more, where I can take advantage of creative teaching methods. My lessons include theory, written and oral assignments, singing, meditation and exercises. My materials are always up to date, and I adapt them to meet the needs of the client. At the beginning of the lesson, the client takes a test to help determine his or her language level. Everyone learns differently: someone remembers better when they listen, while for others, images and colors make learning easier. I’m taking this into account in my work as well. The situations where I see my clients realize things are the ones that make me do this work. 

Why are you doing this job?


I love creative work where you can communicate with people, and that’s what a teacher’s job is like! When I see the motivated faces of the students and hear them speak Finnish, I feel like my day was success. 

Kiitos haastattelusta, Malka!


About the author of Random Finnish lesson: 


My name is Hanna Männikkölahti. I am a professional Finnish teacher who gives private online lessons and simplifies books into easy Finnish. Please read more in www.linktr.ee/hannamannikkolahti and follow this blog, if you want to be the first one to know when I post something new. 

No comments: