Wednesday, October 13, 2021

Haastattelussa Finking Cap Clubin Emmi

Tämä postaus on kaupallinen yhteistyö Finking Capin kanssa. Jos opiskelija liittyy Emmin klubiin blogini kautta, saan pienen korvauksen.


This post is a collaboration with Finking Cap. 
If a student joins Finking Cap Club club through this blog post, I will get a small percentage.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tänään minulla on haastattelussa Finking Cap Clubin Emmi. Emmi vastaa ensin suomeksi ja sitten englanniksi. Olen haastatellut Emmiä aikaisemminkin, mutta nyt voit lukea hänestä hieman lisää. 

Today I'm interviewing Finking Cap Club's Emmi. Emmi's aswers are in Finnish and in English. I've interviewed Emmi before, but here's more about Emmi and her business. First, a demonstration video: 




You can join the club one month at a time or purchase a longer membership

  • One month: €19,90
  • Six months: €99,90
  • A year: €179,90 


Miksi ja milloin aloitit Finking Cap Clubin? 
Why and how did you start Finking Cap Club?


- Aloitin Finking Cap Clubin vuonna 2019. Olin jo opettanut yksityisoppilaita verkossa ja pyörittänyt muutamia verkkokursseja. Halusin tehdä enemmänkin jotain luovaa. Siitä se alkoi! 

- I launched the Finking Cap Club in 2019. I had already been teaching private students and running a few online courses. I wanted to continue doing something creative. That’s how it started! 


Millainen on tyypillinen työpäiväsi tai työviikkosi? 

What is your typical work day or work week like?


-  Minulla on yleensä pari päivää viikossa, jotka omistan sisällön suunnittelulle ja tuottamiselle. Paljon äänittämistä, videoiden editoimista, kirjoittamista ja piirtämistäkin. Opetan joitakin yksityisoppilaita, ja joskus meillä on tapaamisia Clubin jäsenten kanssa Zoomissa.

- I usually have a couple of days per week that I dedicate to content planning and creation. A lot of recording, video editing, writing and drawing, too. I have a few private students, and sometimes we meet up with the Finking Cap Club members on Zoom.


Millaista palautetta olet saanut Finking Cap Clubista? 

What kind of feedback have you received from Finking Cap Club?


- Opiskelijat ovat kertoneet, että selitän kielioppiasiat selvästi. He tykkäävät interaktiivisista tehtävistä ja siitä, että lisään materiaaleihin myös puhekielen esimerkkejä. 

- The students have told me that they find my grammar explanations clear. They like the interactive exercises and the fact that I also add spoken Finnish examples to the materials. 


Millainen on tyypillinen Finking Cap Clubin jäsen? 

What is a typical Finking Cap Club member like?


- Heitä on monenlaisia! Usein jäsenet ovat jo käyneet vähintään alkeiskurssin tai opiskelleet esimerkiksi Suomen Mestari 1 -kirjaa, ja he etsivät lisämateriaalia, jotta voivat oppia itsenäisesti enemmän. On tosi paljon ihmisiä, jotka asuvat Suomessa tai aikovat muuttaa tänne. On myös jäseniä, jotka asuvat maailman toisella puolen, mutta joiden sukujuuret ovat Suomessa. Ja moni tykkää opiskella suomea yksinkertaisesti siksi, että se on niin erilainen kieli kuin heidän äidinkielensä. 

- There are so many different types of members! Often I see people who have taken a beginner course before or studied Suomen Mestari 1 and they’re looking for extra content to learn more on their own. There are a lot of people who live in Finland or those who are planning to move here. There are also members who live on the other side of the world but who have Finnish roots. And many like to learn Finnish simply because it’s so different from their own mother tongue.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Tämä postaus on kaupallinen yhteistyö Finking Capin kanssa. Jos opiskelija liittyy Emmin klubiin blogini kautta, saan pienen korvauksen.


This post is a collaboration with Finking Cap. 
If a student joins Finking Cap Club club through this blog post, I will get a small percentage.




About the author of Random Finnish Lesson: 


My name is Hanna Männikkölahti. I am a professional Finnish teacher who gives private online lessons and simplifies books into easy Finnish. Please read more in www.linktr.ee/hannamannikkolahti and follow this blog, if you want to be the first one to know when I post something new. 

No comments: