Friday, November 4, 2022

How to talk about getting things done in Finnish

Here'a a fun little bit of grammar: use the verb 'saada' and ttu-participle in partitive to express that you managed to do something or got something done. 


 1. Sain tämän tehtyä. 
 2. Saitteko puhuttua asiasta? 
 3. En saanut sanottua sanaakaan.
 4. Sain vihdoin ostettua uuden talvitakin.
 5. Sain vihdoinkin luettua tämän kirjan. 
 6. Oletteko saaneet mitään tehtyä?


Käännökset - Translations

 1. Sain tämän tehtyä. - I managed to get this done.  
 2. Saitteko puhuttua asiasta? - Did you manage to talk about the matter?
 3. En saanut sanottua sanaakaan. - I couldn't say even a word.
 4. Sain vihdoin ostettua uuden talvitakin. - I finally managed to buy a new winter jacket. 
 5. Sain vihdoinkin luettua tämän kirjan.  - I finally managed to read this book.
 6. Oletteko saaneet mitään tehtyä? - Have you managed to get anything done?

Lue lisää - Read more


About the author of Random Finnish Lesson: 

My name is Hanna Männikkölahti. I am a professional Finnish teacher who gives private online lessons and simplifies books into easy Finnish. Please read more in www.linktr.ee/hannamannikkolahti and follow this blog, if you want to be the first one to know when I post something new.  

No comments: