Thursday, March 13, 2014

lähteä - lähettää

Lähteä is to leave, lähettää is to send. People seem to mix these verbs a lot, but I hope that this post will help.


  • Meidän täytyy nyt lähteä. - We have to leave now.
  • Älkää lähtekö vielä! - Don't leave yet!
  • Lähtekää vasta aamulla! - Don't leave until the morning! (Translating vasta is horrible, but I don't want to avoid it either. It means not until.)
  • Mihin aikaan te lähditte eilen? - At what time did you leave yesterday?

Notice that the d is often dropped in the spoken language. In some dialects, it becomes r, and they also say an extra vowel before that.

  • Mä lähin jo. - I left already.
  • Mä lähärin jo. - I left already.

lähettää, lähetän, lähetin, lähettänyt

  • Mä lähetän sulle tekstiviestin, kun mä oon valmis. - I'll send you a text message when I'm ready. 
  • Milloin sä lähetit sen? - When did you send it?
  • Miksi sä et lähettänyt sitä aikaisemmin? - Why didn't you send it earlier?
  • Tämä on lähetetty kaksi viikkoa sitten. - This was sent (has been sent) two weeks ago.

No comments: