Friday, May 24, 2013

Finnish words that have something to do with 'yksi'

So many words and expressions have yksi (one) in them! How many of these do you know?

 1. yksin
 2. yksinäinen
 3. yksinkertainen
 4. yksityinen (yksityis- in compound words)
 5. yksityiskohta
 6. yksittäinen
 7. yksitellen
 8. yksiö
 9. yksikkö
 10. yhdentekevä
 11. yhdessä
 12. yhteen
 13. yhteensä
 14. yhteinen (yhteis- in compound words)
 15. yhteishenki
 16. yhteisö
 17. yhteisöllisyys
 18. yhteys
 19. yhtä
 20. yhtiö
 21. yhtye
Käännökset - Translations


 1. yksin - alone
 2. yksinäinen - lonely
 3. yksinkertainen - simple
 4. yksityinen (yksityis- in compound words) - private
 5. yksityiskohta - a detail
 6. yksittäinen - a single of something
 7. yksitellen - one at a time
 8. yksiö - a studio, a single-room apartment
 9. yksikkö - singular
 10. yhdentekevä - all the same, not important
 11. yhdessä - togehter
 12. yhteen - to together
 13. yhteensä - altogheter
 14. yhteinen (yhteis- in compound words) - common, shared
 15. yhteishenki - team spirit
 16. yhteisö - a community
 17. yhteisöllisyys - community spirit
 18. yhteys - a connection
 19. yhtä - as (also partitive of yksi)
 20. yhtiö - a company, a firm
 21. yhtye - a band


Lauseita - Sentences


 1. Haluan olla yksin. - I want to be alone. 
 2. En tunne itseäni koskaan yksinäiseksi. - I don't ever feel like I'm lonely.
 3. Tämä on todella yksinkertaista. - This is really simple.
 4. Ravintolassa on tänään yksityistilaisuus. - The restaurant is hosting a private event today.
 5. Kerro minulle likaisia yksityiskohtia! - Tell me some dirty details!
 6. Toivottavasti tämä oli vain yksittäistapaus. - I hope that this was just a single occation. 
 7. Lisää munat yksitellen. - Add the eggs one at a time 
 8. Yksiö on meille liian pieni. - A one-room apartment is too small for us. 
 9. Meidän yksikkö muuttaa Helsinkiin. - Our unit will move to Helsinki.
 10. Se on minulle yhdentekevää. - It's all the same to me. 
 11. Me olemme olleet yhdessä kymmenen vuotta. - We've been together for ten years.
 12. Miksi te palasitte yhteen? - Why did you get back together?
 13. Meillä on yhteensä seitsemän makuuhuonetta. - We have altogeher seven bedrooms. 
 14. Tämä on teidän yhteinen. - This belongs to both of you.
 15. Onko teidän luokalla hyvä yhteishenki? - Does your class have a good team spirit?
 16. Mihin yhteisöhin kuulut? - Which communities do you belong to?
 17. Yhteisöllisyys on meille tärkeä arvo. - Community spirit is an inportant value for us.
 18. Pidetään yhteyttä! - Let's keep in touch! (yhteys = a connection)
 19. Minä olen yhtä pitkä kuin sinä. - I'm as tall as you.
 20. Tämä on mielenkintoinen yhtiö. - This is an interesting company /firm.
 21. Oletko kuullut tästä yhtyeestä? - Have you heard of this band?

Lue lisää: 
About the author of Random Finnish Lesson: 


My name is Hanna Männikkölahti. I am a professional Finnish teacher who gives private online lessons and simplifies books into easy Finnish. Please read more in www.linktr.ee/hannamannikkolahti and follow this blog, if you want to be the first one to know when I post something new. 


2 comments:

Unknown said...

What about "yhdessa" and "kanssa" - what is the difference?

Random Finnish Lesson / Hanna Männikkölahti said...

yhdessä = together, kanssa = with http://randomfinnishlesson.blogspot.fi/2014/07/kansa-kanssa.html