Saturday, March 30, 2019

Long adjectives in Finnish

Here's a random list of Finnish adjectives that have two (or three) parts and end with -inen. How many of them do you know?

 1. ainutlaatuinen
 2. ala-arvoinen
 3. alkuperäinen
 4. epätodennäköinen
 5. hienovarainen
 6. kaksinkertainen
 7. kaksimielinen
 8. kaksikielinen
 9. keskinkertainen
 10. monikielinen
 11. monimutkainen
 12. monipuolinen
 13. määrätietoinen
 14. samanikäinen
 15. pahanmakuinen
 16. tarkkanäköinen
 17. todennäköinen
 18. vakavamielinen
 19. vanhanaikainen
 20. vastenmielinen
 21. välimerellinen
 22. väkivaltainen
 23. yhteistyökykyinen
 24. yksinkertainen
 25. yksiselitteinen
 26. yksimielinen
 27. ylimääräinenHere are the translations:

 1. ainutlaatuinen - unique (ainut + laatu) 
 2. ala-arvoinen - inferior, substandard (ala + arvo)
 3. alkuperäinen - original (alku + perä)
 4. epätodennäköinen - unlikely (epä + tosi + näkö)
 5. hienovarainen  - subtle (hieno + vara)
 6. kaksinkertainen - double (kaksi + kerta)
 7. kaksimielinen - indecent (kaksi + mieli)
 8. kaksikielinen - bilingual (kaksi + kieli)
 9. keskinkertainen - mediocre (keski + kerta)
 10. monikielinen - multilingual (moni + kieli)
 11. monimutkainen - complex  (moni + mutka)
 12. monipuolinen - versatile (moni + puoli)
 13. määrätietoinen - determined (määrä + tieto)
 14. samanikäinen - same age (sama + ikä)
 15. pahanmakuinen - bad tasting, unsavory (paha + maku)
 16. tarkkanäköinen - insightful (tarkka + näkö)
 17. todennäköinen - likely (tosi + näkö)
 18. vakavamielinen - serious-minded (vakava + mieli)
 19. vanhanaikainen - old-fashioned (vanha + aika)
 20. vastenmielinen - repulsive, disgusting (vasten + mieli)
 21. välimerellinen - Mediterranean (väli + meri)
 22. väkivaltainen - violent (väki + valta)
 23. yhteistyökykyinen - co-operative (yhteis + työ + kyky)
 24. yksinkertainen - simple (yksi + kerta)
 25. yksiselitteinen - uniequivocal (yksi + selittää)
 26. yksimielinen - unanimous (yksi + mieli)
 27. ylimääräinen - extra (yli + määrä)

Useful posts:


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

About the author of this blog:

My name is Hanna Männikkölahti, and I am a native Finn who gives private lessons via Skype and simplifies books into easy Finnish. Please leave a comment, if you have something to ask about Finnish or novels in easy Finnish.


Lue lisää selkokirjoistani: www.hannamannikkolahti.com

No comments: