Wednesday, January 10, 2018

Common synonyms in Finnish

Here's a list of words that you might not know although you probably know the more common synonyms or the words that mean almost the same. I'd say that you are more likely to see some of  these words in texts than hear them in everyday speech as they tend to be a bit old-fashioned, a bit fancier, or just longer than the synonyms. 


How many of these you already know?


 1. ainoastaan
 2. aivan
 3. ajoittain
 4. alati
 5. edullinen
 6. ei milloinkaan
 7. ensi tilassa
 8. hieman
 9. hiljan, hiljattain
 10. jalkine
 11. jälleen
 12. kelpo
 13. kenties
 14. keskeinen
 15. liki
 16. lukuisa
 17. lähes
 18. mahdollisesti
 19. mikäli
 20. miltei
 21. mittava
 22. niinikään 
 23. oiva
 24. pelkästään
 25. päähine
 26. runsaasti
 27. seikka
 28. sillä
 29. sillä haavaa
 30. sijaita
 31. taannoin
 32. toistamiseen
 33. tovi
 34. tyyris
 35. tyystin
 36. vailla
 37. varsin
 38. vastikään
 39. vauras
 40. viipymättä
 41. vuode
 42. välittömästi
 43. yhä
 44. yksinomaan

Here are the synonyms:


 1. ainoastaan = vain
 2. aivan = ihan
 3. ajoittain = joskus
 4. alati = aina
 5. edullinen = halpa
 6. ei milloinkaan = ei koskaan
 7. ensi tilassa = niin pian kuin mahdollista
 8. hieman = vähän
 9. hiljan, hiljattain = vähän aikaa aikaisemmin
 10. jalkine = kenkä
 11. jälleen = taas
 12. kelpo = hyvä, kunnollinen
 13. kenties = ehkä
 14. keskeinen = tärkeä
 15. liki = lähellä, lähelle
 16. lukuisa = moni
 17. lähes = melkein
 18. mahdollisesti = ehkä
 19. mikäli = jos
 20. miltei = melkein
 21. mittava = suuri, iso
 22. niinikään = myös
 23. oiva = hyvä
 24. pelkästään = vain
 25. päähine = hattu, lakki, pipo, myssy
 26. runsaasti = paljon
 27. seikka = asia
 28. sillä = koska
 29. sillä haavaa = sillä aikaa
 30. sijaita = olla jossain
 31. taannoin = viime aikoina
 32. toistamiseen = uudelleen, taas
 33. tovi = hetki
 34. tyyris = kallis
 35. tyystin = täysin
 36. vailla = ilman 
 37. varsin = melko, aika
 38. vastikään = juuri
 39. vauras = rikas
 40. vuode = sänky
 41. viipymättä = heti
 42. välittömästi = heti
 43. yhä = vielä, edelleen
 44. yksinomaan = vain


Here are the translations:


 1. ainoastaan = vain = only
 2. aivan = ihan = exactly
 3. ajoittain = joskus = sometimes
 4. alati = aina = always
 5. edullinen = halpa = cheap
 6. ei milloinkaan = ei koskaan = never
 7. ensi tilassa = niin pian kuin mahdollista = as soon as possible
 8. hieman = a little
 9. hiljan, hiljattain = vähän aikaa aikaisemmin = recently
 10. jalkine = kenkä = a shoe
 11. jälleen = taas = again
 12. kelpo = hyvä, kunnollinen = good, decent
 13. kenties = ehkä = maybe
 14. keskeinen = tärkeä = important
 15. liki = lähellä / lähelle = close
 16. lukuisa = moni = numerous, many
 17. lähes = melkein = almost
 18. mahdollisesti = ehkä = possibly/maybe
 19. mikäli = jos = if
 20. miltei = melkein = almost
 21. mittava = suuri, iso = large, big
 22. niinikään = myös = also
 23. oiva = hyvä = good
 24. pelkästään = vain = only
 25. päähine = any kind of hat
 26. seikka = asia = a thing, a matter
 27. runsaasti = paljon = a lot
 28. sillä = koska = because
 29. sillä haavaa = sillä aikaa = at that time
 30. sijaita = olla jossain = to be located somewhere
 31. taannoin = viime aikoina = recently
 32. toistamiseen = uudelleen, taas = again
 33. tovi = hetki = a moment
 34. tyyris = kallis = expensive
 35. tyystin = täysin = completely
 36. vailla = ilman = without
 37. varsin = melko, aika = quite, rather
 38. vastikään = juuri = just
 39. vauras = rikas = rich, wealthy
 40. vuode = sänky = a bed
 41. viipymättä = heti = immetiately (without taking onw's time)
 42. välittömästi = heti = immediately (without a space)
 43. yhä = vielä, edelleen = still
 44. yksinomaan = vain = only

About the author of Random Finnish Lesson: 


My name is Hanna Männikkölahti. I am a professional Finnish teacher who gives private online lessons and simplifies books into easy Finnish. Please read more in www.linktr.ee/hannamannikkolahti and follow this blog, if you want to be the first one to know when I post something new. 

3 comments:

Anonymous said...

kiitos tästä ! Tosi hyödylliset sanat !

Anonymous said...

kIITOS!!

Anonymous said...

vuode = sänky, siis vuodesänky onko sänkysänky vai vuodevuode? ��