Thursday, May 12, 2022

NATO vocabulary in Finnish

I was reading an Yle article about Finland joining NATO with my student and decided to put together a vocabulary list. How many of these do you already know? 

 1. arvot
 2. epävarmuus
 3. hakea jäsenyyttä
 4. hakemus
 5. harjoitella
 6. harmaa ajanjakso
 7. huoltovarmuus
 8. hyökkäys
 9. hyökätä
 10. ihmisoikeustilanne
 11. Itämeri
 12. jäsenmaa
 13. jäsenyys
 14. konflikti
 15. kylmä sota
 16. liitto
 17. liittolainen
 18. liittyä
 19. läntinen yhteisö
 20. maaraja
 21. Natoon kuulumaton maa
 22. oikeusvaltioperiaate
 23. puolueeton
 24. puolustaa
 25. puolustautua
 26. puolustus
 27. puolustussuunnitelma
 28. puolustustarvike
 29. päätös
 30. raja
 31. rajallinen
 32. riski
 33. seuraava askel
 34. seuraus
 35. siirtymävaihe
 36. sinetöidä
 37. sotavoimat
 38. sotilaallinen voimankäyttö
 39. sotilasteknologia
 40. strategisesti merkittävä alue
 41. tae
 42. Te aloititte tämän. Katsokaa peiliin. (Sauli Niinistö 11.5.2022)
 43. tehostaa
 44. tiedustelutieto
 45. tukea
 46. tuki
 47. tulevaisuus
 48. turvallisuus
 49. turvatakuut
 50. ulkopolittiinen liikkumavara
 51. vastatoimi
 52. varautua
 53. varautuminen
 54. yhteistyö


Translations: 

 1. arvot - values
 2. epävarmuus - insecurity
 3. hakea jäsenyyttä - to apply for a membership
 4. hakemus - an application
 5. harjoitella - to practice
 6. harmaa ajanjakso - grey period (the time period before the membership is final) 
 7. huoltovarmuus - security of supply
 8. hyökkäys - an attack
 9. hyökätä - to attack
 10. ihmisoikeustilanne - the human rights situation
 11. jäsenmaa - a member country
 12. jäsenyys - a membership
 13. Itämeri - Baltic sea (itä = east)
 14. konflikti - a conflict
 15. kylmä sota - the Cold War
 16. liitto - a union
 17. liittolainen - an ally
 18. liittyä - to join
 19. läntinen yhteisö - Western community
 20. maaraja - land border
 21. Natoon kuulumaton maa - a country that doesn't belong to NATO
 22. oikeusvaltioperiaate - the rule of law
 23. puolueeton - neutral, impartial
 24. puolustaa - to defend something
 25. puolustautua - to defend oneself
 26. puolustus - defence
 27. puolustussuunnitelma - a defence plan 
 28. puolustustarvike - defence equipment
 29. päätös - a decision
 30. raja - a border, a limit
 31. rajallinen - limiter, restricted
 32. riski - a risk
 33. seuraava askel - the next step
 34. seuraus - a consequence
 35. siirtymävaihe - a transition period
 36. sinetöidä - to seal
 37. sotavoimat - military forces
 38. sotilaallinen voimankäyttö - using military forces
 39. sotilasteknologia - military technology
 40. strategisesti merkittävä alue - a strategically important area
 41. tae - a guarantee
 42. Te aloititte tämän. Katsokaa peiliin. - You caused this. Look at the mirror. (Sauli Niinistö 11.5.2022)
 43. tehostaa - to enhance
 44. tiedustelutieto - intelligence
 45. tukea - to support
 46. tuki - a support
 47. tulevaisuus - the future
 48. turvallisuus - security
 49. turvatakuut - safeguards, security
 50. ulkopoliittinen liikkumavara - flexibility in foreign policy
 51. varautua - to prepare, to foresee 
 52. varautuminen - preparedness
 53. yhteistyö - cooperation


If you liked this, you might also like these vocabulary lists: 


Useful grammar when struggling with difficult texts:


About the author of Random Finnish Lesson: 

My name is Hanna Männikkölahti. I am a professional Finnish teacher who gives private online lessons and simplifies books into easy Finnish. Please read more in www.linktr.ee/hannamannikkolahti and follow this blog, if you want to be the first one to know when I post something new.  


No comments: